Tesařství

Kácení a prořez stromů
Kácení a prořez stromů
Provádíme klasické kácení stromů od země i rizikové kácení:
  Klasické kácení stromů od země se využívá pro kácení stromů, které nemají ve své okolí budovy, ploty a jiné objekty.
  Rizikové kácení provádíme tehdy, pokud se v okolí stromu vyskytují objekty, které jsou ohroženy pádem stromu nebo nárazem větví při pádu kmene. Při rizikovém kácení používáme vysokozdvižné montážní plošiny nebo horolezecké techniky.
 
Cena:
  Cena závisí na časové a technické náročnosti zásahu a na požadovaném rozsahu dalších prací (úklid,odvoz větví, dřeva, úprava okolí apod.). Cena se určí na základě osobní prohlídky stromu nebo je možné stanovit cenu orientačně podle fotografií zaslaných na náš e-mail. Disponujeme pojistnou smlouvou odpovědnosti za škodu.